Jubileuszowy Koncert Ewangelizacyjny (15 lat zespołu)

Jubileuszowy Koncert Ewangelizacyjny (15 lat zespołu)

Data wydania: 2004

Zobacz: zdjęcia z nagrań »

Utwory

01 : Fragment orędzia o. Józefa Kozłowskiego SJ z koncertu na Politechnice (11 XII 2002)

02 : Jezusowi chwała, cześć

03 : Nie bój się uwierzyć w cud

04 : Dotknij Panie (muz. i sł. Franciszka Godlewska)

05 : Panie, zmiłuj się

06 : Duchu Święty błagam nie zwlekaj

07 : Duchu Święty, wytrwałości nasza

08 : Chryste, którego nie znamy

09 : Tyś jak skała (sł. Wojciech Sówka, muz. Andrzej Mazurek)

10 : Chcę do Ciebie należeć

11 : Pokorna Służebnico Pana

12 : Maryjo, oddana Panu

13 : Raduje się dusza ma

14 : Oto ja, poślij mnie

Więcej o płycie

Płyty nie można już kupić. Nakład wyczerpany.

Jubileusz 15-lecia zespołu

Hasło obchodów i hymn 15-lecia

Rozpoczęcie jubileuszu wyznaczyło hasło: Jezusowi chwała, cześć! Za tych 15 lat istnienia i posługi oddajemy chwałę Temu, jak powiedziała w swojej modlitwie św. Teresa: "od którego pochodzi wszystko, cokolwiek w myślach, mowach i uczynkach jest dobrego". Temu, który jest godzien wszelkiej chwały i czci, Jezusowi Chrystusowi.

Trasa koncertowa

W związku z nagłą chorobą o. Józefa Kozłowskiego, planowana trasa koncertowa przekształciła się spontanicznie w Niedzielne Spotkania Ewangelizacyjne, które ściśle związane były z modlitwą o zdrowie duszpasterza. Początkowo te spotkania obejmowały parafie naszej diecezji, a później rozszerzyły się na całą Polskę. Aktualnie ta nowa forma posługi jest cały czas przez nas kontynuowana. W danej parafii na wszystkich mszach świętych posługujemy przez śpiew i głoszone świadectwo wiary, a w godzinach popołudniowych lub wieczornych gramy koncert ewangelizacyjny. Charakterystyczne dla tej posługi jest to, że ze swoim niepowtarzalnym sposobem przepowiadania zespół dociera do bardzo szerokich środowisk, gromadzących się na niedzielnej mszy świętej w wielkomiejskich ośrodkach, miasteczkach i na wsiach.

Logo Zespołu

Chcieliśmy też, aby nazwa zespołu przyjęła określony kształt i była znakiem pod którym będziemy rozpoznawani w Kościele jako wspólnota. W marcu tego roku zastrzegliśmy w Urzędzie Patentowym RP nazwę i logo zespołu. 

Udział w mediach

Dzięki pomocy jezuitów, a zwłaszcza o. Krzysztofa Ołdakowskiego i ks. Remigiusza Recława, podjęliśmy na nowo posługę w mediach (wcześniej z ojcem Kozłowskim wielokrotnie to czyniliśmy) poprzez udział w:

  • audycjach radiowych w 3 Programie Polskiego Radia, warszawskim Radio dla Ciebie oraz Radio Józef. Poza tym cały czas emitowane są audycje w Radio Józef z cyklu "Pocieszenie i strapienie", nagrane w Łodzi przez redaktora Roberta Tekieli z małżeństwami naszego zespołu. Niezależnie od naszych starań, często słyszymy od znajomych, że nasze pieśni słyszeli w Radiu Maryja.
  • programie telewizyjnym o zespole który został wyemitowany 11 kwietnia 2003 r. w TVP1, w ramach magazynu katolickiego "Raj". Program w całości poświęcony był zespołowi Mocni w Duchu.
  • nagraniu teledysku dla TVP. Podczas trwania przygotowań i samych już koncertów jubileuszowych miały miejsce nagrania do teledysku zespołu, który ma być wyemitowany w Telewizji Polskiej w najbliższym czasie.

Zawierzenie zespołu św. Ignacemu Loyoli

Pomysł ten pojawił się podczas jednej z ewangelizacji, jeszcze w trakcie trwania choroby naszego duszpasterza, o. Józefa Kozłowskiego. Zastanawialiśmy się wówczas jak będziemy funkcjonować, gdy ojca nie będzie z nami? Zrodziło się w nas wtedy wielkie pragnienie, aby zawierzyć całą naszą posługę i nasze troski św. Ignacemu, któremu o. Józef jako jezuita zawierzył swoje życie. Zawierzenie miało miejsce 31 lipca 2003 r., podczas I tygodnia ćwiczeń ignacjańskich w Wolborzu i było dla nas szczególnym wydarzeniem.

Koncerty ewangelizacyjne

Wśród kilkunastu koncertów ewangelizacyjnych, które prowadziliśmy w tym roku, na uwagę zasługują zwłaszcza zorganizowane w październiku 2003 r.:

  • Koncert Ewangelizacyjny, który prowadziliśmy w centrum handlowym Galeria Łódzka, bowiem było to całkiem nowe doświadczenie w naszej posłudze.
  • Galowe Koncerty Jubileuszowe, poprzedzone były trzydniowymi warsztatami muzyczno-formacyjnymi, które przygotowały nas do tego wydarzenia. Zaprosiliśmy do wzięcia w nich udziału około 80 osób z całej Polski tworząc z zespołem duży chór. Dwa koncerty miały miejsce w kościele oo. jezuitów w Łodzi i były wpisane w obchody I Festiwalu Muzyki Sakralnej dedykowanego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 25 rocznicę pontyfikatu. Trzeci koncert odbył się w kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. W sumie zgromadziły one około trzech tysięcy osób.

Publikacje

Aktualnie opracowujemy książkę o Zespole. Naszym zamysłem jest przede wszystkim oddanie Bogu chwały w tych wszystkich dziełach, których mogliśmy być świadkami przez piętnaście lat posługi: prowadzone rekolekcje w wielu miejscach w Polsce, które zaznaczone obecnością zespołu i ojca Józefa pokryłyby większą część mapy, ale też nasza obecność w Szwecji, Niemczech, Anglii czy USA. Chcemy, by ta publikacja była wielkim świadectwem naszej wiary i wdzięczności Bogu, ale też ukazaniem fascynującej przygody jaką można przeżyć z Bogiem w życiu osobistym i podczas ewangelizacji - tysiące przemierzonych kilometrów, różne środki komunikacji: pociągi (Ukraina), samolot (USA), prom (Szwecja), zdezelowane samochody. Wszystko Ad maiorem Dei gloriam!
Chcielibyśmy aby książka ukazała się w pierwszych miesiącach 2004 r. Płyta zespołu, to jubileuszowa składanka, która będzie dołączona do książki. Jest ona próbą ukazania jak rozwijał się zespól pod względem wokalnym i instrumentalnym przez 15 lat. Znajdzie się na niej zarówno utwór z pierwszej kasety wydanej przez zespół: "Tchnienie daje Bóg" nagranej w 1992 roku, jak i utwory z ostatniej płyty: "Jezusowi chwała, cześć!" wydanej w roku 2002.

Strona internetowa

Pierwsza strona internetowa opracowana została przez Remigiusza Recława SJ. Umożliwiała poznanie specyficznej pracy zespołu, dawałą możliwość stałego kontaktu i uczestniczenia w wydarzeniach. Można na niej znaleźć nuty i słowa do każdego skomponowanego przez nas utworu (niezależnie od tego, czy został wydany na płycie), a także trzydziestosekundowe fragmenty pieśni w formacie mp3.
Adresy e-mail członków zespołu, które znajdują się w internecie, mogą być pomocne w indywidualnym nawiązaniu kontaktu, np. indywidualnej ewangelizacji czy duchowego towarzyszenia. Na stronie tej można znaleźć też wiele informacji i zdjęć związanych z 15-leciem zespołu (ale nie tylko).

Ojciec Józef Kozłowski SJ

Rok jubileuszowy zaczął się dla nas bardzo boleśnie, bowiem w grudniu 2002 r., podczas rekolekcji ewangelizacyjnych w Jeleniej Górze nasz duszpasterz, o. Józef Kozłowski SJ został zabrany do szpitala z powodu ostrego zapalenia trzustki. Nagła choroba ojca Józefa, uniemożliwiająca jakikolwiek kontakt z nim, postawiła nas w nowej, bardzo trudnej sytuacji. To on był od początku „duchem poruszającym” we wszelkich działaniach podejmowanych i prowadzonych przez zespół "Mocni w Duchu". Z początkiem piętnastego roku istnienia, nadszedł dla nas czas próby, w którym wieloletnia praca duszpasterska o. Józefa Kozłowskiego miała wydać owoce. Tak też się stało. Pomimo nagłej nieobecności naszego założyciela i opiekuna nie zaprzestaliśmy działalności ewangelizacyjnej.

Ojciec Józef Kozłowski SJ, po prawie półrocznym cierpieniu, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 29 maja 2003 r., odszedł do domu Pana. My zaś staramy się służyć Kościołowi świętemu nie ustając w ewangelizacji, tak jak uczył nas tego nasz przyjaciel i opiekun.


ZOBACZ CAŁĄ DYSKOGRAFIĘ