Panie, zmiłuj się

Data powstania utworu: 1997

Nuty: pobierz tutaj

1. Panie, który za nas umarłeś, Zmiłuj się! C G e D
Panie, który życie oddałeś, Zmiłuj się! C G e D
Niech Twe przebaczenie dusze nasze odrodzi, C G a G
Niech Twe przebaczenie czystym dzieckiem uczyni nas. C G a7 h7 C2 D C G

2. Chryste, który byłeś posłuszny, Zmiłuj się!
Który uczniom nogi obmyłeś,
Zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie moc pokory objawi,
Niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas.

3. Panie, Synu Boga Żywego, Zmiłuj się!
Panie Dawco życia, nadziei,
Zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości,
Niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi,
Tak wspaniałą i piękną,
Tak oddaną i wierną,
Jezu, przyjdź! Panie, przyjdź!