Chryste, którego nie znamy

Data powstania utworu: 1997

Nuty: pobierz tutaj

muz. g7 c7 Es7+ D Dzw D7 (x2)

Chryste, ktorego nie znamy, poślij nam swego Ducha ! (x6) g7 c7 Es7+ D Dzw D7

Spraw, abyśmy tak gorąco zapragnęli spożyć tę Paschę, g7 c Es D4-Gh-c

Jak pragnęło tego serce Twoje. F B9/7 Es c6 D g - a- B

Przyjdź, Duchu Święty i otworz nam oczy, B As F As Es (g-a-B)

Abyśmy poznali Pana przy łamaniu chleba. B As F As Es9/7 (C9/7 Es9/7)

muz. g g fis g f g e c7 c b c a D7

Jezu, w ktorym zbiega się czas i wieczność, g g fis g f g e

Napełnij nas łaską rozumienia niebieskiego daru, c7 c b c a D7

Abyśmy Ciebie wychwalali i Tobie służyli, g g fis g f ge

Służyli. c7 c b c a D7

Chryste, ktorego nie znamy, poślij nam Swego Ducha ! (x4) g7 c7 Es7+ D Dzw D7

Duchu Święty, Twoje przyjście przepełnia czas. g7 c7 D10-/7 Es-F (x2)

Raduje się nasz duch w Tym, ktory został nam dany. (x2) F c g (x4)

Dziękczynienie i cześć ! (x2) Temu, ktory był, C D (x2) Es7+ c

Ktory jest i ktory przychodzi ! F As9/7 Es As-B

Dziękczynienie i cześć ! (x2) g7

Temu, ktory był, Temu, ktory jest, c7 g7

Dziękczynienie i cześć, Temu, ktory przychodzi. d7 -cis7 -c7 -g7