Zbudź mnie!

Data powstania utworu: 2010

Zbudź mnie! Zbudź mnie! Zbudź mnie! h A
Me serce niech powstanie. G7+ E Fis
Wołaj! Wołaj! Wołaj! h A
Na głos Twój zmartwychwstanę. G7+ E Fis


Dzisiaj wołaj mnie, o Panie, h A G7+ E Fis
Dzisiaj właśnie, dziś powstanę. h A G7+ E Fis
Dzisiaj wołaj mnie, o Panie, h D G D
Dzisiaj właśnie, dziś powstanę. h D E Fis

Miłość to wybór miłości. h A
Miłość to wybór przez miłość. G7+ E Fis
Miłość to wybór miłości. h A
Proste czyni drogi me. G7+ E Fis

Bo miłość to wybór miłości. h A
Niczym innym nie zdobędę się G7+ E Fis
Na miłość, bo wybór miłości h A
To miłość, co pierwsza wybrała mnie G7+ E Fis