Wierny jest Bóg

Data powstania utworu: 2015

Nuty: pobierz tutaj

1. Wierny jest, wyciąga dłoń, E
Daje Miłość swą. A2
Chętnie dzieli ze mną los, E
Poznaję Jego głos. A2
Najpiękniejsze oczy ma. cis7
Jego serce, moje – razem dwa. fis7
Pięknie jest żyć z Nim. gis7 fis7

Jego Duch zachwyca mnie,
Jest ze mną noc i dzień.
Zawsze, kiedy chwieję się,
Jego mądrość uczy mnie.
Mogę na Nim oprzeć się,
On niezmienny jest.
Taki jest mój Bóg!

Ref. Wierny jest Bóg. Trzyma mnie E H cis
Swoją miłością. A2
Ochrania mnie ramieniem swym, E H cis
Daje mi wolność. A2

2. Stanąć pewnie na Nim chcę,
Być mocnym uczy mnie.
Idę z Nim. Nie boję się.
Niech posyła mnie, gdzie chce!
Kiedy tracę siły, On
Podaje swoją mocną dłoń.
Wstaję znów, łapię pion!

Coda: Nawet gdy wciąż oddalam się, a7 h7
Tracę nadzieję, błądzę we mgle, a7 h7
Ty ciągle szukasz mnie. Nie porzucasz. cis7 gis7
Dlatego wyznać Ci chcę: A2 H