W Tobie cała nadzieja ma

Data powstania utworu: 2004

Nuty: pobierz tutaj

Ref. AAA Alleluja! W Tobie cała nadzieja ma! f b C
Alleluja! Alleluja! Tak, w Tobie nadzieja ma! f b C f

1. (Psalm 143)
Kiedy duch mój omdlewa, f
Serce zamiera, dusza pragnie Cię. b C
jak zeschła ziemia, f
ogrodu ulewa.
Prędko wysłuchaj mnie. b C f

2. (Psalm 126)
Twój dobry Duch mnie wyprowadzi,
Po równej ziemi zaprowadzi mnie.
Bo wiem, że ci, co we łzach sieją,
żąć będą w radości.

3. (Psalm 130)
Z głębokości wołam do Ciebie, fis
Nakłoń Swe ucho, głośno błagam Cię. h7 Cis
Bo jeśli zachowasz pamięć o grzechach, fis
Któż ostoi się? h7 Cis fis

4. (Psalm 23)
Gdybym szedł przez ciemną dolinę,
Zła nie ulęknę, nie ulęknę się!
Bo wiem, że Ty, choć jest ciemno,
Zawsze jesteś ze mną!