Ty obecny wśród nas

Data powstania utworu: 2016

Nuty: pobierz tutaj

1. On odpuszcza każdy mój grzech – miłosierny jest.
Każdy smutek zamienia w śmiech – zna liczbę moich łez.
Twoje święte Ciało i Krew otwiera mi oczy.
Widzę uśmiech łagodny Twój, teraz i tu.

Odnawiasz moje siły jak orła, jak młodego orła do lotu porywasz mnie.
Odnawiasz moje siły od nowa, dajesz mi moc i podnosisz mnie!

Ref. To Ty, obecny wśród nas,
Twoja chwała zstępuje, Twoja chwała ogarnia nas.
To Ty, obecny wśród nas,
Twoją miłość przyjmuję. Teraz jest łaski czas.
To Ty, obecny wśród nas,
Twoja chwała zstępuje, Twoja chwała uwalnia nas.
To Ty obecny wśród nas
Twoją miłość przyjmuję. Jesteś tu..

2. On z choroby uzdrawia mnie – tak potężny jest.
Każdy ciemność rozjaśnić chce – nadzieją zmienia mnie.
Twoje święte Słowo i Krzyż wskazują mi drogę.
Zmartwychwstałeś i żyjesz dziś, teraz i tu.

Odnawiasz moje siły jak orła…

Ref. To Ty… /x2

Uwielbiam, nie zapominam - tyle dajesz mi codziennie.
Uwielbiam, nie zapominam - tyle dajesz mi swej łaski.
To Ty...

Akordy:

Zwr: E A2 /x4
H cis /x3 H

Ref. A cis H fis A cis H A /x2

Coda: A cis H A
A cis H fis