Twoje Imię (2 przykazanie)

Data powstania utworu: 2017

Nuty: pobierz tutaj

1.Bóg Dobry zachwyca mnie.
Dawca Życia strzeże cały dzień.
W Jego Imieniu jest moc, potęga – biore ją!

Zbawiciel mocno kocha mnie.
Z czułością opiekuje się.
W Jego Imieniu jest moc, potęga – biore ją!

Ref. Twoje Imię jest jak tarcza nad życiem my
Teraz wzywam Je – Jezus.
W Twoje Imię chcę zaczynać i kończyć dzień.
Niechaj święci się – Jezus.

2.Z miłością wypowiadam Je.m
Imię Boga obroni mnie.
W Jego Imieniu jest moc, potęga – biore ją!

Ja Jestem. Wszechmocny. Pan życia. Pokoju Król.
Jestem Drogą. Jestem Prawdą. Jestem Życiem. Amen. Amen.

Akordy:

1. F C d B
g a7 B C
F C d B
g a7 G C

Ref: g d C g
g d C
g d C G
g d C

2. F C d B
g a7 G C

Bridge:

d B F C
B F g a7 B C

Muzyka

Tekst

Śpiew solowy

Utwór znajdziecie na płycie: