Światłości serc

Data powstania utworu: 2010

Nuty: pobierz tutaj

Wstęp: B7+ a g7 F (C)

Ref. Światłości serc, radości serc, F B7+
Słodkie orzeźwienie. a7 C
Światłości serc, radości serc, d7 g7
W płaczu utulenie. a7 C

1. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza B F
Poddaj Swej potędze! C d
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, B F
Ulecz serca ranę. C

2. Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!