Stolico Mądrości

Data powstania utworu: 2015

Nuty: pobierz tutaj

1. Ona to wielki dar. Bóg Maryję znał. G h A
Powiedziała: „tak”, nie znając drogi.
Zawierzyła Mu, słuchała Jego Słów.
Zawsze wypełniał Ją Boży Duch!
Ref. Stolico Mądrości, Przyczyno radości, D A
Maryjo, za mną módl się! h E
Stolico Mądrości, Przyczyno radości, D G
Maryjo, prowadź mnie! e A
2. Patrzę na Jej twarz. Najczystsze Serce ma.
To, co krzywe, wyprostować może.
Pod obronę Jej co dzień uciekam się.
Dobrze to wiem, że nic nie przemoże Jej!
Widząc mądrość Jej, na pamięć uczę się: G h A
„Niech wola Twoja dziś stanie się!”. G h A
Coda: Ucieczko grzesznych, D A
Uzdrowienie chorych, Maryjo, h E
Królowo aniołów, módl się za nami. D G e A