Śpiewaj z całego serca

Data powstania utworu: 2011

Ref. Śpiewaj z całego serca, E
Śpiewaj dobremu Bogu, A2
Otwórz serce na Jego głos. cis7 gis7 A2

1. „Trzeba narodzić się z Ducha Świętego” - rzekł Pan. A2 cis7
Wiatr wieje, szum jego słyszysz lecz nie wiesz skąd jest. gis7 Fis7
Dziwi się człowiek i pyta :„Jak może się stać, A2 fis
Bym po raz drugi narodził się?” A2

2. Usiadł spragniony przy studni i rzekł: Daj mi pić.
Zna moje serce i dobrze wie, co dziś w nim jest.
Biegnę z radością do swoich, by zanieść tę wieść:
Mesjasz obecny jest dziś i tu!

3. Panie nie jestem godzien
Abyś przyszedł do mnie
Ale powiedz tylko słowo
A będę cały zdrów.