Przybądź, Duchu Święty (Sekwencja do Ducha Świętego)

Data powstania utworu: 2018

Nuty: pobierz tutaj

1. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty
światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień

2. O, najmilszy z Gości, słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

3. Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia ćóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary

Coda:

Daj męstwo, daj zwycięstwo,
daj szczęście bez miary!

Akordy:

1. d C C B C B C d /x2

2. B C C B C B C d
B C C B C F B d

3. d C C B C B C d /x2

4. B C C B C F B d /x2

5. C F B C F B C /x2

Daj męstwo...
C F B C F B C