Oto ja, poślij mnie (part 2)

Data powstania utworu: 2017

Nuty: pobierz tutaj

Oto ja, poślij mnie
1. Duchu Święty, który zstąpiłeś na ziemię
ogarnij nas swą mocą i miłością.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na ziemię
ogarnij swoją mocą wszystkie ludy, narody.
Uzdolnij nas do przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa.
Ref. Oto ja, poślij mnie.
2. Rozpal w nas swój ogień, chcemy zapłonąć.
Rozpal w nas swój ogień, chcemy Jezusa.
Akordy:

Zwr: e7 h7 a7 a7 h7 e7/x2

Uzdolnij... C7+ h7 a7 D

Ref: C7+ h7 a7 D (H7/10)