Nic nie odłączy mnie

Data powstania utworu: 1991

Nuty: pobierz tutaj

Nic nie odłączy mnie od miłości Twej C C7 F F7+ d
Bo góry mogą ustąpić i zachwiać się pagórki F G e B
Lecz miłość Twoja, Panie, wierna jest. d d7 G7