Filip Jaromin

Filip Jaromin

Adres e-mail: filip8089@gmail.com

Rok rozpoczęcia posługi w zespole: 2019

Posługuje: śpiew

Miejsce zamieszkania: Łódź

Słowo dla Was

Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!"». (Ez 37, 4)

Film


ZOBACZ WSZYSTKIE OSOBY