Anna Nolbrzak

Anna Nolbrzak

Adres e-mail: anna.nolbrzak@gmail.com

Rok rozpoczęcia posługi w zespole: 2016

Posługuje: taniec

Miejsce zamieszkania: Łódź

Prywatnie: Panna

Słowo dla Was

Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. (Mk 9, 23)


ZOBACZ WSZYSTKIE OSOBY