Jarek Grabarczyk

Jarek Grabarczyk

Rok rozpoczęcia posługi w zespole: 2004

Posługuje: śpiew

Miejsce zamieszkania: Zgierz

Prywatnie: Żonaty

Słowo dla Was

Patrząc i doświadczając Miłości Sługi Jahwe proszę Ducha Świętego, aby te Słowa, nieustannie mnie ożywiały i abym spełniały się w moim życiu i Tych, do których Jezus mnie posyła:
"To dążenie niech Was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie przyjąwszy postać Sługi." (Flp 2,5-7a)

Film

Publikacje

Niektóre artykuły:

Rekolekcje dla zakochanych

Więcej o sobie

Śpiew solo


ZOBACZ WSZYSTKIE OSOBY