Amen

Data powstania utworu: 1995

Nuty: pobierz tutaj

Niech będzie błogosławiony D G A D
I uwielbiony Pan, D G A
Od którego pochodzi wszystko, Fis G h
Od którego pochodzi D G A
Cokolwiek w myślach, słowach h G D7+ G
I uczynkach naszych jest dobrego. G A D
Amen, amen. x2 G A D/ h e A D

Jak powstał utwór

Tekst utworu to modlitwa św. Teresy z Avila.

Amen to utwór z 1995 r., związany z odkryciem przeze mnie daru komponowania melodii do modlitw kanonizowanych w Kościele. Potwierdza - tak jak pozostałe pieśni do tekstów osób świętych - że orędzie Słowa Bożego mimo upływu czasu jest cały czas aktualne i żywe. Żywe jest Słowo Boże - a muzyka może je przekazywać także we współczesnej formie. Po drugie jest to pieśń radości i wdzięczności, która swoją treścią mogłaby wpisać się w fundament Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego.
Maciej Woropaj

Muzyka

Śpiew solowy

Utwór znajdziecie na płycie:


ZOBACZ WSZYSTKIE UTWORY